Malé obce – co s nimi?

Senátor a starosta Bystřice nad Pernštejnem pan Ing. Josef Novotný obesílá okolní obce výzvou k připojení k městu Bystřici n.P. Jako argumenty pro slučování obcí uvádí zadlužený stát, nehospodárné rozmělňování finančních prostředků a také fakt, že dnešní stav s velkým počtem malých obcí je v evropských zemích ojedinělý a do budoucna neudržitelný.

(Pokračování textu…)

Tip pro výlet na kolech

V okolí Víru se nachází spousta zajímavých míst snadno dostupných na kole. Vzal jsem si s sebou fotoaparát a z jednu takovou trasu pro Vás nafotil. Vede přes Bolešín a průměrný cyklista ji zvládne bez obtíží.

(Pokračování textu…)

Odpady – kam s nimi?

Na obecním úřadě se snažíme řešit každý problém. Těch je mnoho a na nás je, rozdělit je podle pořadí důležitosti. Na počátku roku nás kromě spousty dalších zaměstnává výpočet plateb za odpady a jejich pozdější výběr. U odpadů bych ale rád zůstal, protože ty nás nezaměstnávají jen na počátku roku.

Odpady jsou součástí našeho života, i když bychom byli radši, kdyby jí nebyly.Praotec Čech a jeho družina si mohli dovolit veškerý svůj odpad pohodit vedle své chatrče.Jenže dnes nás tady žije více než sto na kilometru čtverečním a každý vyprodukujeme ročně dvě a půl tuny odpadu se kterým si příroda neumí poradit jako dříve, protože podstatná část tohoto množství je tvořena odpadem v přírodě nerozložitelným. A tak se musíme k odpadům chovat jinak než oni současníci praotce Čecha.

(Pokračování textu…)