Povodňový domek

Dne 13. ledna 2010 bylo povoleno užívání povodňového domku. Ještě začátkem září 2009 na jeho místě stál dům č.p. 205. Přes mnohé problémy, z nichž největší byl asi šibeniční termín daný dárcem dotace, Ministerstvem pro místní rozvoj ( půl roku od povodně), se nám povedlo dům dostavět včas a tím získat tuto dotaci. Rád bych zde poděkoval všem, kteří se na rychlém termínu výstavby (i stavbě předcházejícího bourání) podíleli: Bourací práce prováděla vírská Rychlá rota (paní Zbraňková, Knapová, Martínková a Matějová a pánové Navrátil a Hamřík), projekt vypracoval pan architekt Kruml, základy s podezdívkou postavili pánové Turičík, Hajcman a Sýs opět ve spolupráci s Rychlou rotou a firmou SPH a pak se závratným tempem do práce pustila firma pana Holého, pana Bílka (střecha a podlahy v patře), pana Padrtky (voda, kanalizace, plyn), pánové Kolář (elektroinstalace), Dvořák z Rovečného (schodiště), Dvořák z Pivonic a Horníček (zemní práce),firma VPO Protivanov (okna a vstupní dveře). Revizi elektroinstalací provedl pan Slezák, revizi komína pan Piskač. V současné době probíhají poslední dokončovací práce a intenzivní vysoušení. Povodní postižená rodina doposud setrvává v obecní turistické ubytovně, po vysušení objektu se bude moci přestěhovat do povodňového domku.

povodnovy-domek-dokoncen

(Pokračování textu…)

Vánoční provoz ordinace praktického lékaře

V době vánočních svátků bude provoz v ordinaci praktického lékaře v době:

Datum Ordinační doba Místo

Po

21.12.2009

7.30 – 11.00

Vír

Út

22.12.2009

7.30 – 11.00

Rovečné

Po

28.12.2009

7.30 – 11.00

Vír

Út

29.12.2009

7.30 – 11.00

Rovečné

Ve středu 23. a 30. 12. 2009 možnost ošetření v Rovečném po telefonickém objednání v 9 –11h (tel. 566 574 196).

Společně se sestřičkou přejeme všem hezké vánoce prožité ve zdraví. I. Prudká

O mateřské škole

1. září 1950 byla ve Víru otevřena mateřská škola v Rotterově vile.

Vážení spoluobčané, od tohoto data uplyne v příštím roce 60 let. K tomuto výročí chceme sepsat o MŠ podrobnější informace a především shromáždit fotodokumentaci. Bez vaší pomoci to nepůjde. Pokud vlastníte fotografie z období, kdy jste navštěvovali MŠ ve Víru, zvláště starší ročníky, prosíme o jejich zapůjčení s příslušným popisem, o který ročník se jedná.

O základní škole

„16. října 1910 bylo povoleno používání nové budovy bez veřejných řečí, hostin, zpěvu a hudby, 17. října byla škola definitivně rozšířena na dvoutřídní.“

Od tohoto data uplyne v příštím roce přesně 100 let. Rozhodli jsme se, že i k tomuto výročí shromáždíme obsálejší fotodokumentaci. Abychom mohli tento záměr uskutečnit, budeme rovněž potřebovat vaši pomoc.

Prosíme všechny bývalé žáky základní školy ve Víru, aby nám zapůjčili fotografie ze školních let do období školního roku 1977/78 (úplná základní škola), nejlépe fotografie žáků osmých nebo devátých tříd – celkové foto, dále fotografie ze školních akcí, výletů apod. Fotografie vložte do obálky s následujícím popisem:

  1. vaše jméno a adresa
  2. počet zapůjčených fotografií
  3. u fotografií uveďte školní rok, ve kterém žáci ukončili povinnou
    školní docházku, uvítáme i jmenovitý seznam žáků na fotografiích

Pokud vypátráte hodně staré fotografie, mohou být i bez popisu.

Fotografie odevzdejte do 10. ledna 2010 paní J. Šudomové nebo M. Ondráčkové, případně paní ředitelce školy Mgr. P. Zánové. Vaše fotografie oskenujeme a v pořádku vrátíme. Máte-li kontakty na bývalé absolventy základní školy, kteří už dlouhou dobu ve Víru nežijí, informujte je o našem záměru, aby nám fotografie mohli poslat. Děkujeme a těšíme se na spolupráci s vámi. Milada Ondráčková Mgr. Petra Zánová Jaroslava Šudomová ředitelka školy

Stipendijní program pro mladé řídící pracovníky

Dvě poslední rozšíření Evropské unie v letech 2004 a 2007 byly pro veřejný sektor v nových a ve starých členských státech velkou výzvou. Zvládnutí těchto výzev je možné jen s pomocí odborně způsobilých a motivovaných mladých řídících pracovníků, kteří disponují přeshraničními kontakty. Nadace Roberta Bosche chce programem Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg přispět k úspěšnému zvládnutí těchto výzev a úkolů.

Stipendijní program podporuje každoročně až 25 mladých řídících pracovníků z veřejné správy, příspěvkových organizací nebo institucí plnících společensky důležité úkoly. Jsou to lidé z Bulharska, České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska, kteří mají zájem o získání kvalifikovaných pracovních zkušeností ve veřejném sektoru Německa a ve svých zemích usilují o získání vedoucí pozice.

Více informací
o stipendijním programu

Berou, ale stále méně!

Podzimní rybářské závody na Vojtově rybníku pod Vírem se konaly v sobotu 5. září 2009. Rybník obsadilo 60 přihlášených rybářů, přestože předpověď počasí nebyla právě příznivá. Nakonec se závod obešel bez deště, ale nad rybníkem se občas prohnal poměrně silný vítr.Týden před závodem byl na rybníku zákaz lovu a pořadatelé do něj vypustili dva metráky krásných kaprů. Ani to však nepřineslo bohatší úlovky, naopak, byl uloven dosud nejmenší počet ryb v historii závodů! Rybu ulovilo jen 20 rybářů! Ti ulovili 10 kaprů (každého jiný rybář) a 24 ostatních ryb, mezi nimiž byl největší candát 57 centimetrů. A tak nakonec k vítězství stačilo domácímu Vítu Skoumalovi ulovit kapra 54 cm a k němu 4 cejny, celkem 58 bodů! Druhé místo za kapra 50 cm a tři ostatní ryby patřilo Luboši Tlustému ze Svratoucha a o jeden bod horší (kapr 52 cm) byl na třetím místě Vojtěch Hrubý ze Srbů. O další dva body méně za uloveného kapra měla na čtvrtém místě Eva Šenkýřová ml. z Víru, jedna ze dvou startujících žen.

Cenu za největší rybu získal za uvedeného candáta Jan Stašák ze Žďáru n.S.

Pořadatelé z Místní organizace Moravského rybářského svazu ve Víru měli v tombole, kterou byly závody zakončeny, mnoho zajímavých cen a 10 živých kaprů. A tak co se nepodařilo některým rybářům v lovu na udici, přineslo jim potom losování tomboly v podobě výhry živého kapra.

Bohuslav Matuška

Upozornění na uzavírku silnice

Upozorňujeme občany, že od pátku 17. 7. od 17,00 hodin do neděle 19. 7. 2009 do 17,00 hodin bude uzavřena silnice směrem na Bystřici n. P. z důvodu závodů do vrchu.

Obec Vír získala modrou stuhu za společenský život

Po loňském diplomu za rozvíjení lidových tradic jsme letos v krajském kole soutěže Vesnice roku získali modrou stuhu za společenský život. Toto ocenění v konkurenci třiceti obcí má pro naši obec obrovský význam. Soutěž Vesnice roku je celorepublikově uznávaným kláním venkovských sídel, jejímž cílem je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Fakt, že naše obec obdržela druhé nejvyšší ocenění, dokládá, že společenský život ve Víru je na vysoké úrovni a že naše účast v soutěži byla opodstatněná. K modré stuze nám myslím dopomohl i film „Ve Víru dění“, který dokumentuje události v kultuře a sportu během uplynulého roku, který komisaři soutěže obdrželi a který vytvořil známý kameraman pan Karel Slach. Film je k zakoupení na obecním úřadě a na dalších místech obce. Kromě velké prestiže, znamená ocenění pro Vír také finanční částku 100.000,– Kč, které rádi využijeme opět pro rozvoj kultury a sportu. Poděkování náleží všem aktivním obyvatelů Víru, kteří svým (většinou zcela dobrovolným) úsilím napomohli k tomuto významnému ocenění. Na závěr je potřeba poblahopřát ostatním zúčastněným obcím, které získaly další ocenění, především obci Hluboké- letošnímu vítězi soutěže.

Dochází nám trpělivost

Obce mikroregionu Bystřicko se snaží budovat korektní vztahy s Povodí Moravy s.p. Nyní si dovolím Povodí Moravy s.p. kritizovat a budu vydáván za toho, kdo tyto vztahy narušuje. Ptám se ale, jak mám chápat neustálé obstrukce tohoto podniku v případě snahy umístit v přírodě (na Pravobřežce) několik laviček, odpadkových košů a informačního panelu pro turisty. Není pravda, opakuji, není pravda že by tento počin mohl jakkoli ohrozit kvalitu vody v přehradě. Uzná to každý rozumný člověk. Naopak, výstavba betonové bariéry na levém břehu přehrady bylo ohromné zvěrstvo, které jsme my obce nechaly schválit téměř bez mrknutí oka. Dodnes si to vyčítám. Sama výstavba byla ohrožením kvality vody, stavba je také obrovskou ekologickou zátěží, symbolem zpupnosti, bezohlednosti a bezcitnosti člověka. Když dáme tyto dva záměry vedle sebe, porovnáme jejich účel a důsledky, nemohu pochopit, že si povodí vůbec dovolilo se odvolat, nota bene, když vodárenské společnosti se záměrem souhlasí. Kdyby nám každá instituce házela takto klacky pod nohy, na obcích bychom nic neudělali. Nezbývá než konstatovat, že Povodí Moravy a.s. je moloch, který postupuje proti lidem bez jakéhokoliv zdůvodnění svých kroků. Jako perlička na závěr působí dopis, který přišel na obec ve stejný den, jako odvolání povodí proti lavičkám. Dopis je odpovědí odboru životního prostředí na dotaz povodí, jestli může používat přímo na březích přehrady Roundup!!! Pro odpověď co je Roundup doporučuji http://cs.wikipedia.org/wiki/Roundup.